Toonaangevend
in stekerbaar
Selecteer een pagina

Eleqtron zoekt een Commercieel Manager

Eleqtron is in Nederland de grondlegger van het prefab, stekerbaar, installeren. Hierbij worden met name voor de bouwsector innovatieve maatwerkoplossingen geboden voor de stekerbare, elektrotechnische installatie. In combinatie met de klantgerichte ondersteunende service leidt dit tot een hoogwaardige kwaliteit van het eindproduct tegen, afhankelijk van de aard van project, 25 tot 30% lagere kosten ten opzichte van de in de markt gehanteerde traditionele methoden. Bijkomstig voordeel is dat gebouwen aanzienlijk sneller, goedkoper en duurzamer worden opgeleverd. Door de uniforme en eenvoudige methodiek van aansluitingen is er vrijwel altijd sprake van “in 1 keer goed.”

Circa 25 jaar geleden is deze innovatieve oplossing door de grondlegger van Eleqtron, René den Haan, in Nederland geïntroduceerd. Samen met zijn compagnon, Henk Pielman, is het bedrijf onder leiding van René de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met circa 25 medewerkers.

De klanten van Eleqtron waarderen de organisatie om het sterke ondernemerschap, focus op maatwerk, flexibiliteit en de no-nonsense cultuur.

Vandaag de dag is Eleqtron met 3 labels actief:

Qneqt: Met dit label is Eleqtron in 2010 gestart met het leveren van de stekerbare prefab oplossingen voor de elektronische installatie binnen de bouw. Met het Qneqt assortiment wordt, op basis van eigen assemblage, conform de gewenste specificaties geleverd. Het uitgebreide assortiment aan prefab producten omvat o.a. aansluitsnoeren en- dozen, aanwezigheidsmelders en lichtsturingen.

Qcharge: Met het Qcharge totaalconcept heeft Eleqtron met dit label de volgende stap gezet in het efficiënt kunnen opladen van elektrische voertuigen (EV). Hierbij is er o.a. sprake van het gebruik maken van een, afhankelijk van de behoefte, zeer flexibele vorm van energieverdeling. De voordelen van deze dynamische mogelijkheid tot opladen in combinatie met een eenvoudig te monteren vlakbandinstallatie maakt dit concept zeer aantrekkelijk in een sterk groeiende markt.

Qbright: Middels dit label biedt Eleqtron met een breed assortiment aan LED verlichting een sterke innovatieve bijdrage aan de behoefte in de markt gericht op energiebesparing en aandacht voor het milieu.

De Eleqtron Group zoekt een Commercieel Manager Eleqtron, met een uitgesproken sterke affiniteit met ondernemen binnen de (bouw)markt en de doelgroepen waar de organisatie zich op richt, ervaring in het werken met en vanuit sterke teams en een grote commerciële slagkracht. Opzet hierbij is, samen met het Management Team (MT), een ambitieuze strategie voor de komende jaren vast te stellen en slagvaardig te realiseren.

Essentieel onderdeel hiervan betreft het professionaliseren van de commerciële business. Hierbij dient de commerciële organisatie dusdanig opnieuw te worden ingericht dat het in staat is, met de huidige labels en mogelijk nieuwe, binnen de strategie passende, initiatieven de gewenste ambitieuze groei de komende jaren te realiseren.

De in te richten commerciële afdeling omvat de Buiten- en Binnendienst, Commercieel en Business- Project Management en de Marketing & Communicatie.

De Commercieel Manager maakt deel uit van een nieuw geformeerd MT en is, op basis van gedegen ervaring en betrokkenheid, in staat om bij te dragen aan het met elkaar toewerken naar een hecht en slagvaardig MT. Een MT dat vanuit een sterke eenheid een hechte en slagvaardige organisatie aanstuurt.

Plaats in de organisatie
De Eleqtron Group wil binnen een nieuwe opzet van de organisatie Eleqtron toewerken naar een platte organisatiestructuur. Hierbij wordt de organisatie gestructureerd onder de aansturing van een Management Team (MT) . Een MT dat bestaat uit een Commercieel -, Operationeel- en Financieel Manager die rechtstreeks rapporteren aan de Algemeen Directeur tevens voorzitter van het MT.

Binnen de Eleqtron Group wordt er voor een aantal staffuncties, zoals HR, gebruik gemaakt van externe partners.

Doel van de functie
De positie van Commercieel Manager Eleqtron kent een aantal belangrijke speerpunten, te weten het:      

1)   Als lid van het MT vaststellen van de strategie 2019-2022.

2)   De vastgestelde strategie door vertalen in het businessplan 2019-2022 (LT) en jaarplan 2019 (KT) overall voor Eleqtron en specifiek, als onderdeel hiervan, voor Commercie.

3)   Concreet implementeren en realiseren van de opgenomen doelstellingen in het business- en jaarplan.

4)   Formeren, aansturen en professionaliseren van de benodigde teams op de diverse aandachtsgebieden binnen Commercie. Dit als direct onderdeel van de feitelijke implementatie van de nieuw vast te stellen strategie.

5)   Tezamen met de collega’s van het MT borgen dat de, als onderdeel van de vastgestelde strategie, gewenste kenmerken van de identiteit van Eleqtron op de juiste manier worden door vertaald naar alle betrokken medewerkers.

6)   Borgen dat alle betrokken medewerkers, inclusief management, deze kenmerken waarmaken in hun dagelijkse activiteiten.

Functie-inhoud
1)   In de functie van Commercieel Manager Eleqtron, die zowel leidinggevende als met name commerciële zaken omvat, bent u profit & loss verantwoordelijk voor de gehele Commerciële organisatie.

2)   U bent in staat om een heldere ( commerciële) strategie, gericht op verdere groei en ontwikkeling, vast te stellen teneinde de ambitieuze groeidoelstellingen als belangrijk onderdeel van de Eleqtron Group waar te kunnen maken. Verder draagt u concreet bij aan het verder professionaliseren van het bedrijf.

3)   U bent verantwoordelijk voor de implementatie en realisatie, middels het door u opgestelde business plan Commercie 2019-2022 en bijbehorende jaar plannen, als onderdeel van de nog vast te stellen strategie 2019-2022.

4)   U rapporteert hierover aan de Algemeen Directeur van Eleqtron.

5)   Het concreet bijdragen aan het verder professionaliseren van de Eleqtron organisatie als slagvaardig commercieel onderdeel van de Eleqtron Group is een belangrijke randvoorwaarde om als krachtige organisatie de beoogde groei te kunnen realiseren.

6)   Succesvolle acquisitie van nieuwe klanten en professioneel relatiebeheer op bestaande klanten maken hier een essentieel onderdeel van uit.

7)   De ontwikkelingen in de markt tonen aan dat er grote kansen liggen voor de organisatie waarbij een toename van de omzet met tenminste 50% in 3 jaar haalbaar moet zijn.

8)   Eleqtron bekleedt op dit moment al een unieke positie in de markt en weet onder andere door haar propositie en onderscheidende aanpak belangrijke en grote opdrachtgevers (klanten) voor zich te winnen. Het initiëren en verder uitbouwen van (strategische) partnerships en netwerken is hierbij onontbeerlijk. U identificeert trends vanuit de markt en vertaalt deze naar concrete mogelijkheden voor Eleqtron.

9)   Het is belangrijk dat de Commercieel Manager zich opwerkt tot een graag geziene en gehoorde deelnemer bij de branche gerelateerde (netwerk)bijeenkomsten.

10) U organiseert die mensen en middelen nodig om het bedrijf verder uit te bouwen en te professionaliseren. Verder borgt u dat de (commerciële) organisatie zich continu verder ontwikkelt middels het verbeteren van de structuur inclusief de processen, de aanwezige kennis en kunde en door veel aandacht te besteden aan een positieve proactieve grondhouding van alle medewerkers.

11) Van u, als ondernemend Commercieel Manager, vinden de aandeelhouders en uzelf het vanzelfsprekend dat u bereid bent om waar nodig en nuttig zelf ook de handen, “hands-on”, uit de mouwen te steken.

De persoon die wij zoeken
Als kandidaat voor de functie van Commercieel Manager Eleqtron beschikt u bij voorkeur over een afgeronde HBO-opleiding, richting Commerciële Economie en/of Bedrijfskunde. Naast kennis van en visie op de bouw branche breed heeft u aantoonbare leidinggevende en commerciële ervaring bij voorkeur binnen het elektrotechnische deel van de branche.

U bent een enthousiaste, mensgerichte, bouwer met strategisch inzicht en het vermogen en enthousiasme om een succesvol, zich verder ontwikkelend, team te formeren. Een team waarmee Eleqtron de komende jaren haar marktpositie weet te versterken.

U heeft kennis en ervaring op het gebied van de commerciële processen in deze specifieke markt. U overlegt en stemt af met bestaande en eventueel nieuwe samenwerkingspartners betreffende het optimaal realiseren en waar mogelijk verbeteren van de processen waarlangs de dienstverlening plaatsvindt. U bent én blijft op de hoogte van markt-, maatschappelijke- en wettelijke ontwikkelingen  en weet hierop in te spelen en deze toe te passen binnen de eigen bedrijfsvoering.

U hebt een positieve instelling en een uitstekende antenne voor de behoeften van uw medewerkers en klanten. Enthousiasmeren, motiveren en verbinden in combinatie met het sturen op “afspraak is afspraak” is voor u vanzelfsprekend. U realiseert zich dat u deel uitmaakt van een kleine organisatie met een grote potentie. De bereidheid en noodzaak voor alle medewerkers, inclusief uzelf, om zich maximaal in te zetten als onderdeel van een hecht team is voor u vanzelfsprekend. U gaat het team hierin voor. Mogelijkheden bij (potentiële) klanten weet u om te zetten in een nieuw contract. Het contracteren van de deal!
Denken in oplossingen, contacten leggen en onderhouden, klanten langdurig verbinden aan de organisatie, het vermogen om kennis over te dragen en vooral doorzetten zijn bij u aanwezige kernkwaliteiten.
U handelt adequaat bij calamiteiten en/of spoedopdrachten.

Als Commercieel Manager bent u (mede) verantwoordelijk voor het vaststellen en de uitvoering van een ontwikkelgerichte HR-cyclus binnen de Eleqtron Group en Eleqtron in het bijzonder.
Coaching, het zorgvuldig toepassen van de beoordelingscyclus e.d. maken hier deel van uit.
Alles hierbij gericht op het realiseren van een continue en optimale personele bezetting binnen de commerciële organisatie van Eleqtron.

Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift is een must.

De Eleqtron Group is op zoek naar een ondernemer met de ambitie en potentie om de organisatie maar ook zichzelf verder te ontwikkelen en te laten groeien.

Arbeidsvoorwaarden
De Eleqtron Group biedt een zeer uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamische organisatie die volop in “beweging” is en binnen haar vakgebied op topniveau opereert.

Integriteit, kwaliteit en tevredenheid van de medewerker en klant zijn belangrijke pijlers. Ondernemer- en eigenaarschap staan hierbij hoog in het vaandel.

Een organisatie met een open, informele en prettige werksfeer, waar de menselijke maat gehanteerd wordt. Naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket biedt zij de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen, initiatieven te tonen en uw talenten verder te ontwikkelen.

De beloning voor deze functie, als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket, kenmerkt zich door een aantrekkelijke vaste beloning plus een op echt ondernemerschap gebaseerde variabele beloning.

Proces en contactinformatie
Wijnand Mebius, eindverantwoordelijke voor deze opdracht, voert vanuit de Eleqtron Group het eerste gesprek met potentiële kandidaten. Indien dit gesprek, vanuit beide kanten bezien, positief verloopt komt de kandidaat bij Eleqtron in de procedure waar u in ieder geval kennis maakt met de Algemeen Directeur Eleqtron, aandeelhouders en in een later stadium ook met een aantal medewerkers.

Voor meer informatie over de functie nodigen wij u uit contact op te nemen met 
Wijnand Mebius: e-mail w.a.mebius@gmail.com, tel. 06-46741658.

Direct contact

Bel mij op +31 (0)88 03 06 100

of stel mij een vraag via de button.

Stel een vraag