Toonaangevend
in stekerbaar

Nieuwe verplichtingen in 2020 over aanleg laadinfrastructuur

Invoering naar verwachting vanaf 10 maart

Eleqtron heeft u al eerder met een nieuwsbericht geïnformeerd dat het vanaf 2020 voor bedrijven verplicht is om 1 laadpaal te installeren per 10 parkeerplaatsen. Nu heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer informatie verstrekt over deze invulling voor de aanleg van laadinfrastructuur.

Besluit Europese Commissie
Het gaat bij deze besluiten om de herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD III) die al op 10 juli 2018 is vastgelegd door de Europese Commissie, om elektrisch rijden nog meer te stimuleren. Deze verplichting wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening mee worden gehouden. De implementatie van EPBD III in Nederland gaat naar verwachting in vanaf 10 maart 2020.

Verplichtingen
De volgend verplichtingen zijn vanaf 10 maart 2020 van toepassing:

  • Woningbouw: bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze elektraleidingen, zoals het Qneqt vlakband van Eleqtron) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.
  • Utiliteitsbouw: bij utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal 1 oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Ook moet er leidinginfrastructuur (loze elektraleidingen, zoals het Qneqt vlakband van Eleqtron) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.Vanaf 2025 zijn er aanvullende regels. Bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein moet vanaf 2025 namelijk minimaal 1 oplaadpunt zijn aangelegd. De gebouweigenaar kan, naar gelang de lokale behoefte en lokale markt, zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal realiseert.

Ingrijpende renovatie
De verplichtingen gelden zoals aangegeven onder meer voor gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Hiervan is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Aandachtspunten oplaadpunten
Voor de aanleg van oplaadpunten wordt door RVO geadviseerd om deze geschikt te maken voor ‘smart charging’ en ‘load balancing’ (dynamisch laden). Deze oplaadpunten met een ‘load balancing’-functionaliteit kunnen namelijk tegen relatief beperkte kosten voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal oplaadpunten een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting nodig is.

Eleqtron biedt met Qcharge in de EV-markt een unieke oplaadoplossing voor ‘dynamisch laden.’ Hierbij wordt het beschikbare, elektrische vermogen namelijk smart verdeeld over meerdere laadpalen. Een voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat bij 5 auto’s die gelijktijdig opladen het Qcharge totaalconcept 200% meer vermogen biedt!

Financiering VvE’s
Om het voor VvE’s makkelijker te maken om laadpunten aan te leggen, heeft het Nationaal Energiebespaarfonds de VvE Energiebespaarlening uitgebreid met de maatregel Laadinfrastructuur. Dat maakt het voor VvE’s mogelijk om financiering aan te vragen voor de aanleg van laadpunten en de bijbehorende elektrische installatie. Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan een het vereenvoudigen van de VvE-besluitvorming over het plaatsen van oplaadpunten.

Meer informatie van RVO
Uitgebreide informatie over deze nieuwe maateregelen vindt u op de webpagina van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de verplichting volgens EPBD III.

Eleqtron en opladen
Eleqtron biedt met Qcharge een uitstekende totaaloplossing voor het opladen van elektrische voertuigen (EV): één centrale installatie, toekomstbestendig en lage instapkosten! Zie de speciale website van Eleqtron over Qcharge (Qcharge.eu).

Voordelen Qcharge totaalconcept:

  • Tot 3x zoveel elektrische auto’s opladen in vergelijking met traditionele oplossingen: uw capaciteitsbehoefte kan hierdoor met 90% verminderen.
  • Flexibel uitbreiden tot (theoretisch) 100 EV opladers op één 63A groep.
  • Smart oplossing: automatische verdeling van beschikbare vermogen over meerdere laadpalen. Mede dankzij de dynamische laad-fase balancering zijn de fases altijd symmetrisch belast en worden piekbelastingen afgevlakt.
  • Eenvoudige en zeer compacte elektrische installatie met flexibele vlakbandkabel.
  • Elektrische beveiligingen ingebouwd in oplaadpunt (of laadpaal).
  • Handig en gratis cloud platform voor configuratie, verbruiksmeting en koppeling met andere systemen.
  • Productgarantie van 5 jaar.

Vertegenwoordigingen
Eleqtron vertegenwoordigt voor het Qcharge concept in Nederland de fabrikant Zaptec uit Noorwegen, een innovatieve producent in oplaadtechnologie voor elektrische voertuigen. Met Qcharge past Eleqtron haar prefab Qneqt vlakbandkabel toe van de Zwitserse fabrikant Woertz.

Meer informatie
Download nu de documentatie over het Qcharge totaalconcept.
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Direct contact

Bel mij op +31 (0)88 03 06 100

of stel mij een vraag via de button.

Stel een vraag