Toonaangevend
in stekerbaar

Wijzigingen in CPR regelgeving voor 2020

Wat verandert er omtrent stekerbaar installeren?

Er is al veel over de CPR (Construction Product Regulation) regelgeving gecommuniceerd in de elektrotechnische branche, waaronder voor stekerbare snoeren. Nu zijn er wijzigingen wat betreft de CPR. Welke zijn dat en wat verandert er?

Uitleg CPR
In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de CPR regelgeving. Daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (met uitzondering van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012:2015.

Aanvullende classificatie
Volgens de regels van de Europese Unie moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Tot op heden heeft onze overheid nog niet aan deze verplichting voldaan. Om hieraan te voldoen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012.

Met deze aangepaste regelgeving krijgen de hoofdklassen Dca, Cca of B2ca een aanvullende classificatie voor rook s1 of s2, zodat deze overeen komen met de classificatie van overige bouwmaterialen. Voor de NEN 8012:2015 houdt dit in dat de minimale rook-classificatie van Dca moet voldoen aan s2 in plaats van s3. Dit zijn voornamelijk situaties grenzend aan de binnenlucht en waar een eis geldt voor rook- en brandclassificaties. Daarnaast blijven er situaties geldig waar kabels met de rookklasse s3 nog steeds mogen worden toegepast.

Wijziging
Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit wijzigingsvoorstel. De wijziging zal vanaf 1 juli 2020 van toepassing zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht. Dit is geldig vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag (zie hiervoor Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 9, Overgangs- en slotbepalingen). Voor al afgegeven bouwvergunningen is de datum van de afgifte van de bouwvergunning bepalend, voor bouwwerken in uitvoering geldt dit niet. Bij projecten met een bouwvergunning tot en met 30 juni 2020 mogen nog ‘oude’ Dca s3 of Eca kabels gebruikt worden. Hiermee is er een geleidelijke overgangsperiode.

Qneqt snoeren en CPR
Eleqtron voert met haar merk Qneqt een uitgebreid assortiment van stekerbare snoeren. Kabels die hiervoor gebruikt worden zijn van het type Eca, Cca-s1,d1,a1 (Eleqtron voert geen Dca) of B2ca s1,d1,a1. De Qneqt Cca en B2ca snoeren voldoen al ruim aan de gewijzigde wetgeving en kunnen ook vanaf 1 juni 2020 gewoon worden toegepast!

Meer informatie
De Fedet (Federatie Elektrotechniek) is een branchevereniging die in Nederland de elektrotechnische en werktuigbouwkundige sector vertegenwoordigt. Op hun website vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Klik hier voor de online catalogus met onze producten.

Direct contact

Bel mij op +31 (0)88 03 06 100

of stel mij een vraag via de button.

Stel een vraag