Toonaangevend
in stekerbaar

MVO & CO2-BELEID

Bij Eleqtron vinden wij het belangrijk om een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij te leveren. Maar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat wat ons betreft verder dan goed zorgdragen voor het milieu. Het actief reduceren van de CO2 uitstoot en een goede balans tussen ‘People, Planet & Profit (PPP)’ staan bij Eleqtron centraal.

CO2 prestatieladder
Onze organisatie is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

Wij zetten ons actief in voor CO2-reductie en hanteren de CO2-prestatieladder als ons instrument om onze emissie inventarisatie, oftewel CO2-voetafdruk, te analyseren. Door deze aanpak streven we naar reductie en werken we actief samen met belanghebbenden om dit te bewerkstelligen.

Hier treft u ons meest recente CO2-certificaat 

A. Inzicht
Het begint met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie opgesteld waarin onze CO2-voetprint is uitgewerkt. Hiermee hebben we voor onszelf inzicht en kunnen dit ook aan de buitenwereld laten zien.

Bekijk hier onze emissie inventaris 2023: D03.Emissie inventaris 2023

B. Reductie
Vanuit de A.inzichten, de CO2-voetprint hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze voetprint te reduceren.

Bekijk hier onze doelstellingen: D04.Energie management actieplan 2023

C. Communicatie
Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u meer informatie wilt ontvangen.

Participaties
Om onze doelstellingen betreffende uitstoot te kunnen behalen wordt er op verschillende gebieden aandacht besteed aan de uitstoot.

Zo dragen wij naar het personeel uit om rekening te houden met de rijregels van het nieuwe rijden.

Daarnaast nemen wij ook deel aan duurzameleverancier.nl dit platform biedt organisaties hulp bij het opzetten van duurzame bedrijfsvorming d.m.v. het delen van informatie en tips en adviezen door middel van blogs en kennissessies.

 

People
Wij schenken veel aandacht aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers. Met, ter ondersteuning voor de loopbaan, goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich door sponsoring van diverse maatschappelijke initiatieven. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk en betrokken. Door hierop in te zetten, willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn.

Planet
Wij streven altijd naar oplossingen om het milieu zo min mogelijk te belasten, zowel binnen ons bedrijf als met de producten die onze klanten afnemen en installeren. Stekerbare producten leveren diverse voordelen op in materiaalgebruik, logistiek en mankracht. Ons assortiment richt zich steeds meer op duurzaam bouwen en het aanleggen van duurzame installaties. Bijvoorbeeld met producten die een bijdrage leveren aan de BREEAM beoordelingsmethode, waarbij kantoren ingedeeld worden op energiezuinigheid. En met het beschikbaar stellen van BIM-modellen, die een bijdrage leveren aan een effectiever bouwproces.

Profit
Met onze activiteiten willen wij een positieve bijdrage leveren aan de economie in de regio en het gehele economische systeem. Wij investeren continu in duurzame innovaties en samenwerking. Daarmee willen wij een solide en toekomstbestendige organisatie zijn.

Meer informatie
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Direct contact

Bel mij op +31 (0)88 03 06 100

of stel mij een vraag via de button.

Stel een vraag